طراحی واجرامحوطه سازی ویلا

در طراحی واجرامحوطه سازی ویلا هنگام استفاده از مصالح نياز به تخصص وجود دارد. براي مثال استفاده از سيمان در پارك ها و باغ ها امروزه بسيار رايج شده است طراحی واجرامحوطه سازی ویلا ولي از جنبه هاي زيبا شناختي آن را نابود ساخته است.طراحی واجرا محوطه سازی ویلاحدود 3 هزار سالپيش از ميلاد مسيح انسان اين مسأله را يافته بود كه هنگاميكه گل مرطوب خشك شود تبديل به ماده ايسخت ميشود كه از آن زمان ازخاک براي ساختن ظروف استفاده مي شود و از ساخت خشت براي طراحی واجرامحوطه سازی ویلاديوارچيني باغها كاربرد داشت.

سفال هم يكي از مصالح قديمي طراحی واجرامحوطه سازی ویلا است كه در امر محوطه سازي ویلاباستان اهميت بسياري داشته است درطراحی واجرامحوطه سازی ویلا، سفال همان گل رس است كه در دمائي بالاكوره هاي آجرپزي پحته میشد و به رنگ سرخ زيبائي درمي آيد-. استفاده از سايه ها با توجه به حركت دوراني زمين در طراحي محوطه مؤثر ميباشد. مصالح مورد استفاده در محوطه سازي شامل سنگ، قلوه سنگ، چوب، آجر، سيمان، گل رس ، بتون ، ماسه، آهك وغيره ميباشد كه هر كدام از آنها انواع مختلفي دارند.

طراحی واجرامحوطه سازی ویلا

انواع گیاهان در طراحی محوطه‌سازی ویلا :

در طراحی واجرامحوطه سازی ویلا ما به فاکتورهای زیادی ازجمله نوع انتخاب گیاهان و نوع بافت خاک داریم. نوع گیاهان بستگی مستقیم به آب‌وهوای منطقه موردنظر دارد. حداقل دما و حداکثر دما را در طول سال نیاز داریم تا این‌که نوع گیاهان را انتخاب کنیم و دوم این که انتخاب گیاهان و گل‌ها به نوع طراحی ما بستگی دارد. در طراحی فضای سبز ویلا باید روی سبک خاصی طراحی را انجام دهیم . دراین‌میان از سبک‌های طراحی باغ ایرانی، باغ فرانسوی، ایتالیایی، باغ انگلیسی و باغ‌های مدرن می‌توانیم بهره‌ وری کنیم. پس اول باید سبک انتخاب شود ؛ که به توضیح هر یک از آن‌ها می‌پردازیم:

روش ویلا باغ ایرانی:

در روش طراحی واجرامحوطه سازی ویلا باغ ایرانی استفاده از طراحی خطی و کاشت گیاهان ازجمله در کنار جوی آب و استفاده از آب به‌عنوان عنصر اصلی خواهد بود و سیستم و روش طراحی واجرامحوطه سازی ویلا به‌صورت منظم و خطی و هندسی تقریبا شبیه روش طراحی انگلیسی خواهد بود. با این تفاوت که در طراحی روش‌های انگلیسی از طراحی هندسی و مربع و مستطیل و دایره و مثلث پیروی می‌کند ولی عنصر آب کانون اصلی نمی‌باشد. ولی درواقع در طراحی باغ ایرانی عنصر آب کانون اصلی باغ ایرانی خواهد بود.

روش طراحی سبک فرانسوی :

در روش طراحی واجرامحوطه سازی ویلااستفاده از آب‌نما و برکه و جوی آب و گیاهان آبزی به همراه کاشت گیاهان و درختان به‌صورت نامنظم و متمرکز خواهد بود.

در سبک باغ ژاپنی :

روش‌های چینی و ژاپنی که عنصر اصلی و سمبلیک سنگ، نقش اصلی می‌باشد. اول به سنگ توجه می‌شود و بعدا به گیاهان.

در روش طراحی ایتالیایی :

سبک طراحی به‌صورت تپه‌ماهور و ایجاد تپه‌های چمنی در لا به لای گل‌ها و گیاهان خواهد بود و از این سبک به‌صورت ترکیبی نیز استفاده می‌شود. بنابراین تمامی این طرح‌ها خود دارای گیاهان و درختان مخصوص به خود هستند.

بافت خاک محوطه‌سازی ویلا :

تعویض خاک اصلی باغچه‌ها و حیاط ویلا امری ضروری می‌باشد. حتما تا عمق حدود 50 سانتی‌متر تا یک متر خاک باغچه‌ها باید تعویض شوند. از خاک کشاورزی به همراه ماسه بادی و مواد غذایی گیاهان شامل انواع کودهای ارگانیک مانند خاک برگ و کود حیوانی پوسیده و تفاله چای و سبوس می‌توان یک خاک مرغوب و باکیفیت استفاده شود.

چمنکاری محوطه سازی ویلا :

در چمنکاری ویلا حتما باید به شرایط آب‌وهوایی و مقدار آب موجود در محل دقت نمود. چون نوع چمن برای آب‌وهوای مختلف متفاوت خواهد بود. بذر چمن برای مناطق سایه و مناطق گرمسیری و سردسیری مختلف می‌باشد. (دراین‌میان به بخش چمنکاری مراجعه کنید)

آبیاری درطراحی واجرامحوطه سازی ویلا

در سیستم آبیاری محوطه باغچه‌های ویلا از نوع سیستم آبیاری بارانی که به دو صورت انجام می‌گیرد ، کاربرد دارد. برای سطوح بزرگ‌تر بهترین روش آبیاری استفاده از آب‌پاش و یا اسپنگلر خواهد بود . بهترین نوع آب‌پاش، آبپاش مخفی شونده می‌باشد و برای سطوح کوچک، سیستم میکرو جت یا مه پاش که آب را به‌صورت پودری برای گیاهان می‌پاشد، استفاده می‌شود.

آبیاری در طراحی واجرامحوطه سازی ویلا

انواع روش سنگ فرش طراحی واجرامحوطه سازی ویلا

 

1- سنگ فرش با طرح زاويه هاي منظم:

در اين طرح خرده سنگ ها به شكل هندسي و منظم مي باشند و با استفاده از چمن و گل هاي پاكوتاه فصلي به صورت منظم و هندسي كاشته مي شوند.

2- سنگ فرش با طرح زاويه هاي نامنظم:

خرده سنگ ها به اشكال غيرهندسي نامنظم مي باشند كه بطور پراكنده و در برخي از زواياي چمن يا گل هاي فصلي يا دائمي بصورت مجتمع كاشته ميشوند.

3- سنگ فرش با طرح گوشه هاي گرديا فاصله دار:

در اين طرح سنگ ها بطور منظم گاهي نامنظم از يكديگر قرار مي گيرند و در فواصل سنگ ها براي ايجاد زيبائي از چمن استفاده مي شود معمولاً اين گونه سنگ ها رنگارنگ مي باشند و گاهي در فواصل سنگ ها بجاي چمن از ملات رنگي ويا شن استفاده مي شود.

سنگ فرش با طرح هاي قديمي:

در اين طرح سنگ ها بطور نامنظم ولي از اصول هندسي برخوردارند پوشش فواصل اين سنگ ها از سيمان يا چمن يا ملات ميباشد درطراحی واجرامحوطه سازی ویلا بعضي از طرحها

سنگها برجسته تر از سطوح ملات مي باشند. سنگ فرش با طرح انگليسي: سنگ هائي كه در اين نوع طرحها بكار ميروند از اشكال هندسي منظم بوده و نحوه قرار گرفتن آنها به نوعي است كه تقريباً خطوط موازي ايجاد مي كنند و شكل ظاهري اين نوع سنگ فرش مانند آجر چيني است.

سنگ فرش ژاپني:

در اين نوع طرح ها از سنگ هاي بزرگ استفاده ميشود. سنگها نسبت به هم طوري قرار گرفته اند كه فاصله مركز يك سنگ نسبت به سنگ ديگر زياد هست تقريباً به فاصله نيم الي يك متر ميرسد سنگ فرش ماشين رو داخل باغ: معمولاً خيابان ها يا پياده روها از مقابل درب ورودي شروع ميشود بطوري كه كاملاً در فضاي سبز داخل چمن قراي مي گيرد سنگها بطور نامنظم يا منظم با فاصله بسيار كم و گاهي بين آنها چمن كاري ميشود انجام ميگيرد. و عرض اين خيابانها حدوداً  2 الي 3 متر ميباشد و پياده روها حدوداً بين 5/1 الي 60 سانتي متر ميباشد.

طراحی واجرامحوطه سازی ویلا

دیوارها در طراحی واجرامحوطه سازی ویلا

احداث ديواربا سنگ بدون ملات: اينگونه ديواره ها از روي هم چيدن تخته سنگ ها پيدا مي شوند اين نوع ديوارها از ابتدائي ترين ديوارهاي ساختماني و باغي ميباشد.احداث ديوار پوششي از مصالح ساختماني و گل: اين نوع طرحها بسيار فراوان ميباشد در بين سنگ ها و آجرها از ملات استفاده مي كنند بطوري كه گل كاري ياكاشت گياهان رونده با افزايش خاك و كود در لابه لاي سنگها ميسر مي گردد. براي ايجاد شكل طبيعي بجاي استفاده از ملات در بين سنگ ها از خاك و كود و گياهان رونده كاشته مي شود.

احداث ديوارسنگی درویلا:

در احداث اين نوع ديوارها از قطعات سنگ استفاده ميشود و گاهي ديوارها شيب ملايمي هم دارند بر حسب شيب زمين متفاوت مي باشند. ديواره هاي سنگي ممكن است كاملاً صاف و پله دار يا به شكل طبيعي باشند.

ديواربتني طراحی واجرامحوطه سازی ویلا

ساختن ديوارهاي بتوني به شكلهاي مختلف ايجاد ميشود و قالب هاي بتوني در بعضي از مواقع طوري طراحي ميشوند كه داخل آنها خالي ميباشد طراحی واجرامحوطه سازی ویلا از خاك و كود پر مي كنند و داخل آنها گل و گياه كاشته ميشودو بيشتر از ديوارهاي بتوني بصورت پله اي و همراه با گل كاري استفاده ميشود.

ديوار سفالي و آجري و موزایک:

از قطعات سفال براي ساختن تزئينات ديواري به اندازه هاي كوچك استفاده ميشود و از سفال بصورت روكش بر روي ديوارها بسيار جالب است. در ديوارها از مصالح مختلف مانند آجرها و موزائيك و سراميك به شكل هاي مختلف و ابعاد متغير استفاده ميشود كه معمولاًكليه اين گونه مواد براي تزئين بر روي ديوارها بكار ميرود.

ديواره هاي سبز يا پرچين:

در اين نوع ديوارها از گياهان هميشه سبز بصورت پرچين استفاده ميشود و بر حسب نوع گياه و ارتفاع ديوار پرچين هاي مختلفي ايجاد مي كنند. گياهاني كه در اين گونه پرچين ها بكار ميروند بسيار متنوع هستند مانند انواع شمشاد، انواع سرو، گون، برگ نو، برگ بو، اسپيره، پيروكانتا، بربريس و غيره

طراحی واجرامحوطه سازی ویلا

 نرده ها محوطه سازی ویلا

 

1- نرده  آهن و توري:

نرده هاي آهني و توري بر حسب ذوق و سليقه افراد ساخته ميشوند و داراي طرح هاي متنوع هستند. اين گونه نرده ها ممكن است بطور مستقل يا با سطح زمين در ارتباط باشد طول و ارتفاع آنها مختلف است و توسط ستون هايي به يكديگر متصل مي شوند.

 نرده هاي چوبي:

با توجه به اينكه عمر چوب كوتاه است ولي اين گونه نرده ها از بيرون ساختمان بشكل بسيار زيبائي ديده ميشوند و پوشش گياهي بر روي آنها بسيار جلوه خاصي ايجاد مي كند و به اشكال مختلف و متنوع ساخته ميشوند گاهي از شاخه ها ي درختان بصورت طبيعي نيز استفاده مي كنند.

نرده  فايبر گلاس:

با توجه به پيشرفت صنعت پتروشيمي نرده هايي با طول و عرض مناسب با رنگهاي متنوع در كارخانجات تهيه و درست ميشوند و جهت استفاده در ساختمانها بكار مي روند.

داربست و آلاچيق محوطه سازی باغ ویلا

داربست و آلاچيق بمعناي سايه بان آمده است ولي بر حسب موقعيت و شكل قرارگرفتن آنها تعبيرهاي خاصي بوجود مي آيد. احداث داربست و آلاچيق هنر جديدي نيست و در مسير تكاملي تاريخ باغ سازي همراه بوده و استفاده مي شد. داربست و آلاچيق انواع مختلفي و متنوعي دارد. از جنس هاي چوبي و آهني و پلاستيك ساخته ميشوند. آرك هم به معناي داربست مي باشد در طراحی واجرامحوطه سازی ویلافواصل خيابانهاي باريك و پياده روها و فاصله درب ورودي ساختمانها ايجاد ميشودو در كنار داربست ها و آرك ها از گياهان رونده و پيچنده كه داراي گل هاي زيبا مي باشد كاشته ميشوند وطاق نصرت هائي مانند تونل از گل و گياه پديدار مي شود.

پله ها (پلكان) محوطه سازی باغ ویلا

نوعي وسيله ارتباطي بين دو سطح مختلف هست . پله واحدي است مشخص با مقياس انساني كه با تكرار واحد در ارتباط بين ارتفاعات مختلف برقرار مي شود. مشخصات پله شامل ارتفاع پله، كف پله، طول پله، تعداد پله، عرض پله مي باشد.

طراحی مدرن ،طراحی واجرامحوطه سازی ویلا
طراحی واجرامحوطه سازی ویلا

انواع پله در محوطه سازی باغ ویلا

1- پله هاي منظم و راست

2- پله هاي نيم دايره و دايره اي

3- پله هاي زاويه دار

4- پله هاي روستائي

5- پله هاي باغي

6- پله هاي گلكاري

نهر در باغ (جوي آب) در محوطه سازی باغ ویلا

نهرها جنبه تزئيني و بستگي كامل به سليقه و ذوق فردي دارند بنابراين اگر ايجاد نهر فقط به منظور آبياري باشد و بخواهيم از آن براي زيبائي استفاده كنيم ميتوان از شيب ها و زواياي مختلف با بكار بردن سنگ چين در طول مسير يا تپه بندي و ايجاد آبشارهاي كوچك  زيباسازي انجام داد و در طراحی واجرامحوطه سازی ویلا واجرامحوطه سازی ویلااطراف آنرا باغچه بندي كرد و بمنظور گل كاري استفاده نمودوميتوان نهرهاي انشعابي را با گردش هاي شكل داده شده بهآب درست كرد كه به نوعي بر زيبائي باغ اضافه مي كند و مصالحي كه در اين ميان بكار ميرود شاملقلوه سنگ، سنگ ريزه هاي رنگين و ملات سيماني، سنگهاي مرمر، و سنگهاي بتوني و سيماني استو از موائيك و سراميك هم ميتوان استفاده كرد.

آبنماها و برکه در طراحی واجرامحوطه سازی ویلا

بر حسب خصوصيات محيط شكل آب نما و برگه بسيار متنوع مي باشند. بدين ترتيب در آب نماها از آجر، سيمان، بتون، سنگ طبيعي، سنگ مرمر و مصالحي كه در مقابل آب غير قابل نفوذ باشد، استفاده نمود و گاهي آب نماهايي كه در باغات و ساختمانها مي سازند به آب شكل و حالت طبيعي مي دهند و در كناره هاي بيروني آن را بصورت تراس بندي و گلكاري درست مي كنند و يا فرم كلي آن بصورت فرم هندسي مي باشد و براي تزئين ديواره ها و كف و لبه آن ميتوان از سنگ هاي مختلف تزئيني و رنگي مانند تراورتن، مرمر، سراميك، كاشي و قلوه سنگ استفاده نمود.ابعاد آب نماها طراحی واجرامحوطه سازی ویلا به چندين مورد بستگي دارد از جمله عمق، پهنا، كف آب نما، عايق بندي، شيب كف آب نما، چراغ، فواره ها، گياهان آب زي داخل برگه ها و …ساخت برگه ها مانند ساخت آبنما مي باشد با اين تفاوت كه كف بركه ها براي قرار گرفتن گياهان آب زي به صورت پله اي ساخته ميشود كه گياهان آبزي خاصي در ارتفاع معيني از سطح آب قرار بگيرند. گياهان آبزي انواع مختلف دارند مانند: نيلوفر آبي، سراتونيلوم، آلودا، خزه بيدي، بنفشه آبي، برگ چهل چراغ، سنبله آبي، آلاله آبي، سنبل آبي، عدسك آبي، شاه بلوط آبي، انواع نيلوفرهاي آبي، ميناي باطلاقي، زنبق، لوبليا، تاكوروس، گليسويا و غيره

 

 

 

 

 

 

1 دیدگاه دربارهٔ «طراحی واجرامحوطه سازی ویلا»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *