مه پاش

مه پاش اتوماتیک چیست

سیستم مه پاش اتوماتیک یا رطوبت سازبرای خنک کردن محیط فضای های مختلف از جمله فضای سبزومحوطه حیاط

ومحیطهای نگهداری حیوانات مانند دام وطیوروگلخانه ها وسالنهای پرورش قارچ وغیره که نیار به خنک کردن وایجاد

رطوبت دارن مورد استفاده قرار میگیرد. اساس کارسیستم مه پاش اتوماتیک تولید مه سرد میباشد واین سیستم

بنام های خنک کن،رطوبت ساز،مه سازومه پاش بکارمیرود واساس کارتولیدآب بصورت مه خنک بوسیله لوله هاونازلهایی

بنام فوگریامه سازویانازل مه پاش اتوماتیک کارمیکند وکلا” در مه پاش آّب توسط پمپ،تحت فشار بسیار بالا به لوله های سیستم

مه پاش اتوماتیک پمپاژ شده وتوسط نازلهای مه پاش مه ایحاد میشود که مقدار مه تولید شده بستگی به سایز نازل

مانند(20،30،50میکرون)داردآب ّرابصورت مه درمی آورد

وسیستم مه پاش بسیار خوب وعالی جهت خنک کردن محیط فضای سبزوپارکهاو محوطه حیاط وویلاهاوگلخانه

وپرورش قارچ در سالنها ،پرورش حیوانات در گاوداریها،مرغداریهاوغیره کاربردفراوان دارد وبرای تولید رطوبت بسیارمهم

ودارای اهمیت میباشد

مه پاش2

رطوبت ساز یا سیستم مه پاش اتوماتیک

امروزه استفاده بسیارواهمیت زیادی هم داردجهت خنک کردن محیط وتامین رطوبت در محوطه های مختلف

مانند محیط حیاط وگاوداری ومرغداری ها وگلخانه ها وویلاها را داردوازجمله درسالنهای پرورش قارچ رادارامیباشد

سیستم مه پاش  چیست؟

سیستم مهپاش با نام سیستم رطوبت سازوخنک کن محیط وبنامسیستم فوگریا مه سازنیز شهرت داردوموثر

درجهت خنک کردن وتامین رطوبت فضای سبزوگلخانه وپرورش گل وگیاه وقارچ وبرای سالنهای پرورش طیورودام

وفضاهای بسته صنعتی وفضای سبزبازوتفریحی وپارکها وغیره…مورد استفاده دارد

وبه وسیله نازلهای مختلف ایجاد مه سرد میکند درخنک سازی وتامین رطوبت محیط وپایین آوردن دمای هوا بسیارموثراست

امروزه ازسیستم مهپاش استفاده های مختلفی در مرغداری ها-گاوداری ها-گلخانه های پرورش قارچ وگل وگیاه و

فضای سبز ویلاها میکنند و یکی از اجزای مهم بشمارمیرورد

مهپاش3

روش کار سیستم مه پاش اتوماتیک

مهپاش براساس تولید مه سرد برابراصل تولید ذرات بسیارریز آب در حدود میکرون کار میکند بین 20الی50 میکرون بسته

به نازل سیستم مهپاش دارد تولید ودر محیط بطوریکنواخت پخش میکند واین ذارت آب به دلیل فوق العاده سبک بوذه

در سطح وحجم هوا بصورت معلق در می آید وموجب تسریع در گرمای هوا شده وباعث خنک شدن محیط بیرون ویا

محیط داخل می گردد وهیچگونه اثر خیسی بر روی سطح یا کف باقی نمی مانددر سیستم مهپاش اصل استفاده

از بالا بردن فشار ومتراکم کردن آب بوسیله پمپ که از جدود 50الی 200 بار قشار استفاده میشود میتوان آب رابصورت

بخار سرد درآوردودرمحیط پخش کرد وباغث خنک کردن محیط وبالابردن رطوبت هوا شد

مه پاش4

اجزای سیستم مهپاش اتوماتیک رطوبت ساز

در سیستم مهپاش از اجزای مختلف به شرح ذیل استفاده میشود وانواع سیستم های متفاوت بوده به قسمتهای

اصلی اشاره میشود:

1-پمپ تحت فشاربین50الی200بارفشار2-تابلوی پمپ با لوازم جانبی وتایمر(برد کنترل)

3-فیلتر تصفیه وسخت گیرآب4-لوله های اصلی تحت فشار

5لوله های فرعی تخت فشار6-اتصالات لوله های اصلی وفرغی تحت فشار

7-نازل یا فوگریا(نازل مهپاش) بین20الی50 میکرون8-منبع آب یا آبشهری

9-شیربرقی10-دماسنج یا رطوبت سنج

تجهیزات مه پاش اتوماتیک:

سیستم ما چون آب در این مه پاش اتوماتیک تحت فشار بوده و فشار در لوله های مهپاش بین

80 الی 200 بار خواهد بود بستگی به نوع و فشار پمپ دارد بنابراین محاسبه بی آب

و فشار لوله ها به خروجی مقدار آب از نازلها و تعداد نازلها بستگی دار مثلا در فشار

110 بار تعداد نازل با 30 میکرون میتواند تا 60 عدد هم تعبیه شود و یا در فشار 80 بار

و حتی فشار 30 بار تا 10 و 30 عدد هم برسد بنابراین مقدار فشار موجود در لوله ها

با نازلهای مهپاش ارتباط مستقیم دارد و سیستم پمپ و الکتروموتور مهمترین و اصلی ترین

اجزای سیستم مهپاش خواهد بود.در سیستم مه پاش اتوماتیک حرفه ای و قوی تابلو برق وجود

خواهد داشت و داخل تشکیل شده از کنتاکتور، تایبر برق و محافظ برق و محافظ جانی

و اجزای دیگر و کارایی قابل کنترول برق و اتوماتیک کردن و زمان بندی سیستم مهپاش

خواهد بود.فیلتر تصفیه آب: از آنجائی که نازلهای مه پاش در حد میکرون باز هست و این

نازلها 20 و 40 و 50 میکرون بوده و این نارلها در اثر رسوبات آب و محلولهای آب بسته

می شوند لذا برای جلوگیری رسوبات نازل ها سیستم مهپاش.

در اول خط در حدی آب یک سری فیلتراسیون

که شامل حدود 3 عدد فیلتر خواهد بود به صورت ردیفی و خطی پشت سرهم کار می گذارند.

اول فیلتر 1 یا 5/0 فیلتر تصفیه آب دوم فیلتر املاح گیر خواهد بود سوم فیلتر شامل مواد بی کربنات

که با املاح ریز محلول در آب ترکیب شده و از رسوب بستن نازلها جلوگیری خواهد نمود.

لوله های اصلی و فرعی سیستم مه پاش:

مه پاشهای حرفه ای دارای دو سری لوله های فشار قوی از جنس پلی امید بوده و این لوله ها

از سایر 2 و 5/2 به صورت لوله اصلی از پمپ شروع شده و در تقسیم بندی محوطه به لوله های

2 را به 1 تقسیم میشود و تمامی لوله ها باید فشار قوی بوده تا تحمل بار فشار پمپ را داشته

باشند چون این نازلها در فشار حدود 30 بار تازه شروع به باز شدن می کنند.

اتصالات سیستم مه پاش اتوماتیک

تمامی اتصالات سیستم مه پاش باید از جنس مرغوب و فولاد می باشد و برنج و آهن در فشار

بالا ترک برداشته و خراب خواهند شد و این اتصالات به دو نوع اتصالات فیتگ و پرچی خواهند

بود و مه پاش اتوماتیک به دو نوع می باشد سیستم فتیگ که اتصالات به وسیله فشار دست

داخل هم چفت می شوند و روش دوم اتصالات توسط دستگاه به هم پرچ می شوند هر دو

نوع قابل استفاده می باشد بنابراین اگر فشار پمپ و سیستم بالای 110 بار خواهد بود

بهتر است از سیستم اتصالات فولادی پرچی استفاده کنیم ولی اگر فشار زیر 110 بار

یا 80 باز خواهد بود بهترین روش استفاده از سیستم فیتگ خواهد بود.

نازلهای سیستم مه پاش:

نازلهای فوگر مه پاش اتوماتیک چنین مدل می باشد ولی بهترین نازل نوع ایتالیائی خواهد بود و نازل پیچی

باز شونده و قابل شستشو ولی بعضی از نازلها ارزان قیمت بوده و یک بار مصرف هستن و

نازلها فوگر برای مصارف مختلف تولید می شوند برای مرغداری، گاوداری، گلخانه، مصارف

خانگی و محیطی دارند و اندازه این نازلها از 20 میکرون، 30 میکرون، 40 میکرون، 50 میکرون

و تا 70 میکرون وجود دارد ولی برای مصارف خانگی و عمومی 30 تا 40 میکرون کافی خواهد

بود و برای گلخانه 30 میکرون بهترین می باشد سایزهای با برای مصارف مرغداری و دامداری می باشند.

شیر برقی بر روی سیستم مه پاش

یک عدد شیربرقی برای قطع وصل کردن دستگاه مه پاش اتوماتیک نیاز دیر که با دستور تابلو برق

و تایمر اتوماتیک کننده

این شیر باز و بسته میشود و آب را قطع وصل می کند و انواع مختلف در بازار موجود می باشد.

سیستم مهپاش غیرحرفه ای و پودرپاش:

این نوع سیستم معمولا که بدون پمپ یا دارای پمپ بسیار ضعیف معمولی می باشند و  آب را به

صورت پودر نه بخار به بیرون می دهند مه پاش نیستن و پودرپاش می باشند فقط برای مصارف

گلخانه جهت ایجاد رطوبت در محیط گلخانه خواهند بود چرا که محیط را خیس می کنند

مه پاش حرفه ای نباید سطح زمین را خیس کند و باید آب را به صورت بخار سرد به بیرون

پرتاب کند و چون این نوع سیستم بیسار ارزان بوده و حکم اسباب بازی را دارند و در زمان

کوتاهی کاربرد ندارد و زودتر از آنچه فکر می کنیم خراب خواهند شد و دارای لوله های نازک

6 میلی و نازهای پلاستیکی یا فلزی معمولی دارند و یا بدون پمپ و یا پمپ ضعیف دارند و

هرگز جای مه پاش حرفه ای را نخواهند گرفت بنابراین پیشنهاد ما اینکه در این زمینه

با کارشناسان ما مشاوره رایگان را قبل از تهیه سیستم مه پاش داشته باشید.

و حتما برای خروج آب اضافه یعنی زهکش سطح داخل باغچه ها و باکسها نیاز به کفشور

دارم و بعد اقدام به ایزولاسیون سطح داریم بستگی داریم با به مواد تصفیه، ایزوله کردن بگیریم.

2 دیدگاه دربارهٔ «مه پاش اتوماتیک»

  1. افشین معینی

    درود
    برای یک سالن ۱۰۰ متری که رطوبت را ۵۰ درجه برساند چه دستگاهی را پیشنهاد میکنید،برای پرورش کرم میلورم احتیاج دارم،لطفا قیمتها و کاتالوگ دستگاههاتون را در صورت امکان ارسال بفرمایید،سپاسگزارم

    1. سلام دستگاه مه ساز 110 بار میتونه واگر ارزانتر بخواهید 80 بار هم میشه
      هزینه بستگی داره به لازمه مصرفی حدود متوسط 30م میشه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *